Alléskolan, Grebo skola och Björsätter skola deltar från Åtvidabergs kommun

I Åtvidabergs kommun deltar Alléskolan (åk 4-6 och Grundsärskolan), Grebo skola och Björsätter skola i ULF-projektet.

På Alléskolan har vi haft två kreativa möten. Vid det första tillfället presenterades själva projektet för personalen som kommer att vara delaktiga – lärare och resurser på mellanstadiet och grundsärskolan. Vi kom fram till att, för att få en så bred kunskap om hur nuläget ser ut, så skulle vi börja med att göra lärpromenader hos varandra. Vid tillfälle två satte vi oss i tvärgrupper och samlade ihop det vi sett och upplevt. Vi tog fram de styrkor vi sett i verksamheten vad gäller tillgängliga vuxna men också vilka utvecklingsutmaningar vi har. Vi valde sedan att göra ytterligare en omgång med lärpromenader för att hinna besöka fler pedagoger och resurser – så att vi verkligen får en tydlig överblick av hur vi har det på våra enheter. Nästa tillfälle vi ses allihopa – ska vi försöka prata ihop oss om vart vi vill med projektet och hur vi ska ta nästa steg.

I Grebo är det två skolenheter – landets enheter. Det bestämdes ganska tidigt att hela personalstyrkan i båda skolorna skulle delta i projektet. Både lärarna och fritidspersonalen, som också är resurser i skolan. Vi har hunnit ha tre träffar. Vid det första tillfället presenterades projektet och LiU var hos oss, Karin Bertills och Lina Söderman Lago, och berättade om aktionsforskning. Vi startade upp tankar om vad en tillgänglig vuxen i skolan kan vara. Vi fick också lite tid över för att fundera kring olika infallsvinklar som vi kunde utgå ifrån. Vi delade upp oss i olika team för vidare arbete. Vid träff två och tre skapades enkäter i Google formulär för att samla in stoff kring tillgängliga vuxna. Enkäterna riktas till både vuxna och eleverna och utformades utifrån de infallsvinklar som vi hade att välja på. Vi märkte snart att det är lätt att komma från ämnet och att man fick skruva lite på enkätfrågorna så att vi landade rätt. Tanken är nu att dessa enkäter ska genomföras och sammanställas. Vid vår nästa träff ska varje team sitta ner och ta del av stoffet från sin egen enkät och börja fundera på hur vi ska jobba vidare och vad vår vision ska vara. Gången därpå ska alla team få ta del av samtliga enkäters resultat och vår vision samt aktioner ska spikas.

Något som är spännande i vår ULF-projektgrupp är att vi har valt olika sätt att arbeta på för att närma oss hur vi ska bli Tillgängliga vuxna. Våra olika skolkulturer och ingående arbetslag ger oss en bred plattform att inhämta erfarenheter från. Det ger också intressanta och givande samtal och diskussioner när vi samlas för att utbyta tankar och idéer om hur vi ska arbeta vidare och vad vi ska fokusera på.

/Annelie Krantz, Grebo Skola F-6, och Ylva Lund, Alléskolan 4-6