Handlingskraft

Nu har kortsiktiga och långsiktiga mål satts upp i arbetslagen. Båda skolorna är just nu i en spännande fas i projektet där det händer mycket. Aktioner kopplat till målen formuleras, genomförs och utvärderas i arbetslagen. Upplevelsen är att förändring pågår och att medvetenheten är påtaglig. Vi ser förändringar i beteendemönster hos oss i kollegiet, som är till fördel för eleverna, när det gäller tillgänglighet till vuxna.

Som medforskande lärare upplever vi en positiv effekt hos kollegorna. Det finns en kraft i kollegiet och en vilja att förändra för elevernas bästa. Elevernas perspektiv kommer återigen att lyftas fram under den närmaste perioden genom samtal och i intervjuer med eleverna.

Nästa utmaning är att mäta våra resultat och den upplevda förändringen. Här är det viktigt för oss att få stöd i processen av våra forskare och medforskande kollegor, genom handledning och resonemang, för att mätningarna av resultaten ska bli så tillförlitliga som möjligt. En svårighet är att välja metoder och formulera frågeställningar för att få reda på förändring, positiv eller negativ.

Vi ser med spänning fram emot att ta del av resultaten på våra sex olika skolor!

/ Katrin Stahlberg och Linda Pettersson, medforskande lärare Finspångs kommun