Att vara i förändring – exempel från Åtvidabergs kommun

I skrivande stund så kan det konstateras att det hänt otroligt mycket sedan sist. Alléskolan tvingades avbryta sitt ULF-projekt under en tid på grund av sjukdom. Förhoppningsvis är de igång igen under höstterminen.

På Grebo skola har vi jobbat intensivt med att samla in fakta via flera olika enkäter. Vi är många som deltar i skolans projekt, all pedagogisk personal från förskoleklass till åk 6 och även fritidshemmets personal. Vi är så många eftersom vi vävt in det kollegiala lärandet i ULF-projektet. Därför är vi indelade i olika team som gjort sina egna enkäter utifrån olika infallsvinklar som alla handlar om att vara  en tillgänglig vuxen i skolan. Vi har fått in massor av bra information som vi nu ska arbeta vidare med. Nästa steg blir att sätta vår vision om hur vi vill att det ska vara i respektive område och att planera upp de aktioner som vi ska genomföra. Min utmaning som ledare av projektet har varit att finnas som stöd för alla team. Jag har varit med fysiskt i varje team åtminstone en gång och alltid funnits med digitalt för alla. Det har fungerat bra och jag är imponerad av mina kollegor. I slutet av varje träff reflekterar varje individ i ett drivedokument och detta kan jag ta del av. Många känner att de får jobba med något som ligger nära den dagliga verksamheten och är därför mycket positiva till hela projektet.

/Annie Krantz, Åtvidabergs kommun.

Skilda vägar mot samma mål

Vi står i startgroparna för förändringsarbetet i ULF-projektet om lärmiljöer och tillgängliga vuxna. I Finspångs två deltagande skolor tar vi två olika vägar mot målet. En väg går genom korridorerna i skolan och en rakt in i klassrummet. Vi angriper det gemensamma problemet med bristande tillgänglighet i vår skoldag. Att som vuxen i skolan vara tillgänglig på bästa sätt är en utmaning. Det finns många saker som påverkar både elever och personal. Vårt gemensamma mål är att minska störande moment och att freda lektioner och arbetsmiljö från distraktioner av olika slag.

Trånga lokaler och stora klasser gör att vi måste utnyttja alla delar av skolorna. Korridorer och grupprum används flitigt och är inredda efter ändamålet så gott det går. Scheman, ansvarsfördelning, ställtid, tankesätt, olika uppdrag/fokus, tid, forum för samtal och invanda mönster påverkar elever och personal. ULF-projektet ger oss möjlighet att vrida och vända på detta. Hur har vi det nu? Varför är det så? Hur vill vi ha det? Vad behöver förändras och hur gör vi det? Vad kan vi påverka?

Nu ska kortsiktiga och långsiktiga mål sättas och handlingar genomföras. Tillsammans i arbetslagen ska konkreta mål formuleras och utifrån det ska lämpliga handlingar styra oss mot målet. Vi känner vind i seglen och resan är påbörjad.

/ Katrin Stahlberg och Linda Pettersson, medforskande lärare Finspångs kommun.