Att vara i förändring – exempel från Åtvidabergs kommun

I skrivande stund så kan det konstateras att det hänt otroligt mycket sedan sist. Alléskolan tvingades avbryta sitt ULF-projekt under en tid på grund av sjukdom. Förhoppningsvis är de igång igen under höstterminen.

På Grebo skola har vi jobbat intensivt med att samla in fakta via flera olika enkäter. Vi är många som deltar i skolans projekt, all pedagogisk personal från förskoleklass till åk 6 och även fritidshemmets personal. Vi är så många eftersom vi vävt in det kollegiala lärandet i ULF-projektet. Därför är vi indelade i olika team som gjort sina egna enkäter utifrån olika infallsvinklar som alla handlar om att vara  en tillgänglig vuxen i skolan. Vi har fått in massor av bra information som vi nu ska arbeta vidare med. Nästa steg blir att sätta vår vision om hur vi vill att det ska vara i respektive område och att planera upp de aktioner som vi ska genomföra. Min utmaning som ledare av projektet har varit att finnas som stöd för alla team. Jag har varit med fysiskt i varje team åtminstone en gång och alltid funnits med digitalt för alla. Det har fungerat bra och jag är imponerad av mina kollegor. I slutet av varje träff reflekterar varje individ i ett drivedokument och detta kan jag ta del av. Många känner att de får jobba med något som ligger nära den dagliga verksamheten och är därför mycket positiva till hela projektet.

/Annie Krantz, Åtvidabergs kommun.