Att lära av och med varandra

Något som har varit en viktig del av arbetet i ULF-projektet ”Tillgängligalärmiljöer” är det gemensamma arbete medforskande lärare emellan. Även om varje medforskande lärare har ansvarat för ett lokalt utvecklingsprojekt på den egna skolan så har utbytet mellan lärarna från de olika kommunerna/skolorna varit centralt och att återkommande presenterat de lokala projekten samt diskuterat genomförandet av de lokala aktionsforskningsprojekten har varit viktigt. De medforskande lärarna lyfter återkommande hur detta utbyte hjälper de egna projekten framåt, inte bara genom den direkta feedbacken man fått utan även genom att se hur andra de gör. Även om projekten sinsemellan haft olika inriktning så har blicken på andra ändå gett tankar om vad man själv gör och skulle kunna göra, både metodmässigt och innehållsmässigt.

Som den del i detta gemensamma arbete har vi under projektåren också besökt varandras skolor. Det har vi gjort genom att en heldag varje termin ha en på platsträff hos en av de deltagande kommunerna. Förra våren började vi i Finspång för att i höstas besöka Kinda kommun. Denna gång hade turen kommit till Åtvidaberg. Vi började dagen hos Annie på Grebo skola för att på eftermiddagen åka in till Ylva på Alléskolan. Dagen gav oss goda möjligheter att samtala och diskutera men vi hade också tid för rundvandringar och presentationer av skolornas arbete och chansen att träffa och samtala med skolornas rektorer. Att vara på plats ger verkligen en extra dimension till arbetet, inte minst konkretiserar det projekten. Att få en ”jaha, det är så här det ser ut”-upplevelse ger en större förståelse för det vi i våra digitala möten berättar. Så tack Annie, Ylva och alla i Åtvidaberg!