Rimforsa skola: Ett lokalt aktionsforskningsprojekt

”Min tillgängliga vuxna” har kommit att handla om hur vi vuxna organiserar oss i klassrummet för att vara tillgängliga vuxna för eleverna. Arbetslagets vision handlar om att tydliggöra roller så att fokus under lektionstid hamnar på elevernas inlärning och inte på samtal om praktikaliteter och lektionsinnehåll. Lektionstiden är elevernas värdefulla tid för inlärning, och därför ska diskussioner om praktikaliteter och lektionsinnehåll vara genomförda före tiden för lektion.

För att nå vår vision om att vara tillgängliga vuxna enas vi om att varje lektion ska ha följande struktur, vilken också blir vår aktion;

– pedagog 1; ansvarar för lektionsinnehåll och leder undervisning. Stöttar elev, en mindre grupp eller helklass.

– pedagog 2; ansvarar för att stötta elev, en mindre grupp eller helklass.

– resurs; ansvarar för att stötta elev, en mindre grupp eller helklass.

– speciallärare; ansvarar för att stötta elev, en mindre grupp eller helklass.

Faktorer som underlättar är att det i arbetslaget finns en stor vilja till att förbättra. Vi har elevernas bästa för ögonen, vi vill nyttja våra olika kompetenser i arbetslaget på rätt sätt samt så känner vi stor glädje inför att förbättra. Vi tänker och pratar i termer såsom förbättringspotential och skolutveckling.

 

Kristina Karlsson, Rimforsa skola