Skilda vägar mot samma mål

Vi står i startgroparna för förändringsarbetet i ULF-projektet om lärmiljöer och tillgängliga vuxna. I Finspångs två deltagande skolor tar vi två olika vägar mot målet. En väg går genom korridorerna i skolan och en rakt in i klassrummet. Vi angriper det gemensamma problemet med bristande tillgänglighet i vår skoldag. Att som vuxen i skolan vara tillgänglig på bästa sätt är en utmaning. Det finns många saker som påverkar både elever och personal. Vårt gemensamma mål är att minska störande moment och att freda lektioner och arbetsmiljö från distraktioner av olika slag.

Trånga lokaler och stora klasser gör att vi måste utnyttja alla delar av skolorna. Korridorer och grupprum används flitigt och är inredda efter ändamålet så gott det går. Scheman, ansvarsfördelning, ställtid, tankesätt, olika uppdrag/fokus, tid, forum för samtal och invanda mönster påverkar elever och personal. ULF-projektet ger oss möjlighet att vrida och vända på detta. Hur har vi det nu? Varför är det så? Hur vill vi ha det? Vad behöver förändras och hur gör vi det? Vad kan vi påverka?

Nu ska kortsiktiga och långsiktiga mål sättas och handlingar genomföras. Tillsammans i arbetslagen ska konkreta mål formuleras och utifrån det ska lämpliga handlingar styra oss mot målet. Vi känner vind i seglen och resan är påbörjad.

/ Katrin Stahlberg och Linda Pettersson, medforskande lärare Finspångs kommun.