Fysisk träff i Kinda kommun

Hej bloggen!
Projektets tredje termin börjar lida mot sitt slut. Under hösten har vi jobbat på med våra lokala aktionsforskningsprojekt och som forskare är det superspännande att höra och se hur mycket som händer. Förra veckan var en av de där fantastiska gångerna då vi fick träffa varandra i verkliga livet. Vi ses oftast digitalt men en gång per termin träffas vi ”på riktigt” hos en av våra deltagande organisationer. Den här gången var det Kinda kommun som stod värd och vi fick hälsa på hos Kristina på Rimforsa skola och Maria på Värgårdsskolan. Ett stort värde med att få besöka varandra är att vi får se miljöerna vi så ofta pratar om vilket hjälper till att förstå förutsättningarna för de olika lokala aktionsforskningsprojekten. På plats-dagarna ger oss också tid att fördjupa oss i olika frågor och ha lite längre diskussioner.

Vi hann med mycket under gårdagen men två viktiga diskussioner som hänger ihop med att vi nu närmar oss den sista projektterminen var vilka erfarenheter av att som lärare leda skolutveckling samt hur vi vill sammanställa och sprida våra resultat och erfarenheter.

När det gäller skolutveckling pratade vi mycket om hur betydelsefullt det är att hitta ett medvetet och strukturerat arbetssätt vilket ULF-projektet och vår aktionsforskningsbaserade approach har bidragit med. Att förändra i skolan har i vårt projekt inte handlat om att ställa allt på ända och göra nytt utan att genom att identifiera frågor som är viktiga i vardagen och bli uppmärksamma på värderingar och förgivet taganden och skruva på det vi gör samt införa små förändringar. Som Kristina brukar säga, det handlar inte om att det vi gör inte är dåligt utan om hur vi kan utveckla det vi gör. Det som ofta saknas i vardagen för att kunna göra det är tid, struktur och mandat, det här har ULF-projektet och samarbetet mellan lärare och forskare bidragit med. Det är verkligen roligt att se hur detta leder till förändring på skolorna!

Framgent kommer vi arbeta med att försöka sammanställa och analysera våra förändringar och erfarenheter. Vi har lärt oss jättemycket och vill så klart dela det med andra – vi har många idéer men exakt vad det blir återkommer vi med i vår…

/Lina Lago, LiU

På bilden ser ni (nästan hela) det härliga ULF-gänget från projektet ”tillgängliga lärmiljöer”.

7 personer sitter runt ett bord.
ULF-gänget från projektet ”tillgängliga lärmiljöer”