Ett avslut men början på något nytt

Torsdagen den 30 maj var det så dags att avsluta ULF-projektet ”Tillgängliga lärmiljöer” det gjorde vi genom att ses på plats på LiU, Campus Norrköping. Dagen ägnades åt att sammanfatta och utvärdera våra två projektår. Det projektet har inneburit på skolorna är dels högre grad av tillgänglighet, dels en arbetsmodell för skolutveckling. Vi är förhoppningsfulla att båda kommer att leva kvar.
Att tillgängligheten har ökat hänger främst ihop med det arbete som skolorna har gjort för att vuxna ska vara mer tillgängliga för elever i skolvardagen. Det handlar i hög grad om att skolpersonalen har förändrat sitt sätt att agera, prioritera tid och kommunicera med eleverna. om att göra sig tillgängliga för rätt saker.
Den aktionsforskningsinspirerade modell vi har arbetat efter har upplevts som positiv. Det projektets medforskande lärare främst uttryckte var att man har fått arbeta med skolutveckling utifrån det som är viktigt i vardagen.
Det är fantastiskt att se vad vi har åstadkommit tillsammans under två år. Men också vemodigt för det har varit en ynnest att få arbeta så nära i team mellan lärare och forskare. Men. riktigt slut är det inte. Vi kan helt enkelt inte sluta. Och framförallt känns det viktigt att vi också delar med oss av det vi lärt oss till andra. Det kommer vi göra genom det populärvetenskapliga temanummer som vi har arbetat med under våren. Utifrån det arbetet kommer vi också skriva en vetenskaplig text tillsammans.

Så, helt slut är ULF-projektet ”Tillgängliga lärmiljöer” inte än. Ni kommer att få höra mer från oss!