Två skolnedslag i uppstarten av lokala aktionsforskningprojekt

På Värgårdsskolan 4-6 i Kinda befinner vi oss i ett uppstartsläge av projektet. Karin Bertills var ute och träffade oss – förklarade syftet, vad aktionsforskning innebär och inspirerade. Känslan efter mötet var positiv och förväntansfull.

Värgårdsskolans första möte är inbokat. På det mötet ska vi utifrån huvudämnet mina tillgängliga lärare identifiera vad vi ser hos oss och om det är något som skaver. Det ska bli spännande att se vart vi landar och hur processen blir.

Vi som är med i ULF-projektet har träffats digitalt tillsammans med forskarna och delgivit varandra var vi befinner oss just nu. Det har gett tips och tankar på hur jag ska tänka när jag träffar min grupp. Jag längtar till första mötet så vi kommer igång!

/Maria Samuelsson Värgårdsskolan 4-6

 

På Rimforsa skola årskurs 4, har vi ùnder föregående vecka haft den första reflektionsträffen gällande ’Min tillgängliga vuxna’. Arbetslag 4 är det arbetslag som först kommer att lära och utveckla skolarbetet utifrån projektet med aktionsforskning. Vi kommer; när vi själva blivit `varma i kläderna`, sprida upplevelser och kunskap vidare till arbetslag 5 och 6 och senare även till lågstadiet.

Vid terminsstart var Lina Lago på besök hos oss på Rimforsa skola för att berätta om projektet för personal på låg – och mellanstadiet. Så en kunskap för vad aktionsforskning är, och vad projektet innebär, har många tagit del av.

Tillbaka till den första reflektionsträffen, som verkligen var en reflektionsträff! Den första fasen som handlar om visioner engagerade. Det kom direkt upp många tankar; `vad har vi möjlighet att förändra, vad är det som händer, eller kan vi göra på ett annat sätt.` De inledande orden och frågan från mig var i princip; `Hur kan vi vara tillgängliga vuxna?`

Tankar kring hur vi vuxna organiserar oss runt lektionerna, och hur vi i den bästa av världar vill att det ska vara i klassrummet, kom upp till ytan. Vi spånade om stort som smått, som vi anser skulle kunna bli bättre. Vi fokuserade inte på problem, utan istället på det som vi önskar, och kan förbättra i dagsläget.

Jag märkte tydligt att vi i arbetslaget är `doers`. Vi identifierade snabbt det vi vill förbättra, och vi såg oftast lika fort hur vi ska gå tillväga för att förbättra. Vi ville helst sätta igång direkt med att göra förändringar!

Vid träffen idag, tillsammans med våra forskare Lina, Helene och Karin, fick vi förklaringar kring hur vi kan tänka gällande att gå för fort fram. Risken är att det blir kortsiktiga resultat. Vi önskar att resultaten ska etablera sig, och att vi kan hålla i det vi så småningom kommer fram till, när vi genomfört aktioner och fått ett resultat.

Vid den andra reflektionsträffen, som kommer ske inom kort, ska vi fortsätta utveckla visionstankarna och föra samtalet framåt till; ’varför vill jag/vi förbättra det här och vad vill vi nå’. Ett spännande projekt har precis tagit sin början!

/Kristina Karlsson Rimforsa skola åk 4 – 6.