Kontraster

Att arbeta som medforskande lärare infattar ett stort mått av kontraster. Den vanliga arbetsdagen som lärare innefattar ett högt tempo, välplanerad och strukturerad verksamhet, flexibilitet, många relationer och snabba beslut. Vi är också vana att se resultat av vårt vardagliga arbete ganska omgående. En dag i veckan ser inte alls ut som de vanliga. Torsdagarna innefattar ett helt annat arbetssätt och utmanar oss att ställa om till reflektioner, litteraturstudier, diskussioner, erfarenhetsutbyte och fördjupade tankar kring forskning, kopplat till vår vardag och tillgängliga lärmiljöer.

Att få möjlighet att arbeta målmedvetet över en längre tid tillsammans med forskare är för oss ett nytt sätt att arbeta och ett nytt sätt att tillgodogöra oss kunskap. Till skillnad från många andra skolutvecklingsprojekt som vi deltagit i under de senaste 20 åren är detta något som verkligen är praktiknära. Vi får själva vara med i hela projektet och ser nyttan för våra egna verksamheter och för forskningen i sig. Eftersom detta arbete utgår från våra egna verksamheters behov med utgångspunkt från observationer och samtal med elever, kollegor och skolledning upplevs arbetet mer relevant och viktigt än andra projekt.

Vi står nu mitt i fasen att implementera arbetet med våra kollegor och ser med spänning fram emot detta. Framför oss har vi åtta träffar där vi tillsammans med kollegor ska genomföra aktionsforskning med fokus på tillgängliga vuxna i skolan. Vi, medforskande lärare, går nu in i en roll som mellanledare med uppdrag att leda våra kollegor och tillsammans gå in i aktionsforskningsprocessen. En utmaning för oss kan bli att smalna av området och hitta ett gemensamt fokus på respektive skola. Det blir spännande att se vilken väg de olika skolorna tar. En viktig del av vårt arbete blir att få kollegor att känna delaktighet, bli engagerade och våga utmana sig i ett annat tankesätt och arbetsmetod än vad de är vana vid.

Det känns tryggt att i rollen som mellanledare ha regelbundna möten och kontakt med övriga deltagare i forskargruppen. I det forumet kan vi få bekräftelse och delvis krav på att detta arbeta ska ta tid. Vi måste ge tid för reflektion och samtal, inte förvänta oss snabba resultat och glida in i det vardagliga, lösningsfokuserade höga tempot. En stor utmaning för snabba och effektiva lärare!

/ Katrin Stahlberg och Linda Pettersson, medforskande lärare i Finspångs kommun